Jiří Sopko, Galerie Rudolfinum 2007

Kurátor: Jiří Sopko a Linda Sedláková
Pořadatelé: Galerie Rudolfinum a Galerie Gema
Místo konání: Galerie Rudolfinum
Termín konání: 6. 9. - 18. 11. 2007

 

 

 

 
Hic sunt leones. Tak by se mohla jmenovat tato výstava Jiřího Sopka, kterou uspořádala Galerie Gema ve spolupráci s Galerií Rudolfinum. Jakkoliv totiž vznikla u příležitosti vydání Sopkovy téměř pětisetstránkové monografie pojednávající o jeho dnes již klasické tvorbě, výstava sama představovala naopak díla zcela nová či dosud nikdy nevystavená.