Jiří Sopko/MGM Gobelíny/Dalibor David, 2011 - 2012

Kurátor: Linda Sedláková 
Místo konání: Galerie Sýpka, Valašské Meziříčí
Termín konání: 8. 12. 2011 - 19. 2. 2012
 
  

 

 

 

Dvě souběžné výstavy děl prof. Jiřího Sopka a jeho žáka Dalibora Davida v prostorách bývalé barokní sýpky ve Valašském Meziříčí. Výstava vznikla ve spolupráci s Moravskou Gobelínovou Manufakturou a představila i dvě tapiserie utkané dle návrhů autora (Louka, Stůl vzhůru s nohama).